Kontakt

Biuro handlowe:

TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o.

ul. Stanisława Dubois 23
71-610 Szczecin
tel. +48 91 455-36-12
e-mail: biuro@technic-control.pl

Adres korespondencyjny:

ul. Stanisława Dubois 23
71-610 Szczecin
skr. poczt. nr 105 UP 8, 71-611 Szczecin

Laboratorium Badań Nieniszczących:

ul. Andrzeja Antosiewicza 1, 71-642 Szczecin

Dane rejestrowe:

NIP: 851-011-03-29
KRS: 0000161655
REGON: 008079366
PKD: 71.20.B „Pozostałe badania i analizy techniczne”