Badania nieniszczące

Istotą badań nieniszczących jest uzyskiwanie informacji o stanie fizycznym, wadach lub własnościach wyrobu bez zmiany jego cech użytkowych. Dziedzina wykorzystująca powszechnie znane prawa i zjawiska fizyczne, pozwalająca ocenić jakość badanego elementu bez zmiany jego cech oraz bez uszczerbku dla jego przydatności eksploatacyjnej.

Obszar zastosowań badań nieniszczących:

 • w technice: badania i diagnostyka
 • w ochronie antyterrorystycznej
 • w kryminalistyce
 • w diagnostyce medycznej
 • w badaniach archeologicznych
 • w badaniach i konserwacji dzieł sztuki
 • w ochronie środowiska

Naszą specjalnością są badania nieniszczące, które wykonujemy na obiektach w budowie i eksploatacji oraz na wszystkich materiałach konstrukcyjnych – również na stalach typu DUPLEX.

Badania nieniszczące w technice umożliwiają:

 • wykrycie, zlokalizowanie, ocenę charakteru i rozmiaru nieciągłości w produkcji i eksploatacji
 • określenie struktury i własności materiału
 • zmierzenie grubości badanego elementu lub grubości warstwy ochronnej

Badania nieniszczące – metody:

Metody rentgenowskie [RT]

Naszym klientom oferujemy badania systemem radiograficznym wg poniższego schematu:

Specjalizujemy się w badaniach konstrukcji stalowych: okrętowych, mostów, dźwigów, suwnic, systemów rurowych, konstrukcji Offshore, odlewów, odkuwek i części maszyn.

Badania radiograficzne wykonujemy metodami klasycznymi z detektorem – błoną rentgenowską, z możliwością późniejszej jej digitalizacji oraz metodą radiografii komputerowej RT-CR z detektorem – płytą IP. Kompletną dokumentację badań archiwizujemy w formie cyfrowej.

Wykorzystujemy do tego typu badań defektoskopy rentgenowskie firmy BALTEAU w zakresie napięcia od 140 kV do 300kV oraz defektoskopy izotopowe ze źródłem Selen 75 lub Iryd 192. Dysponujemy zarówno ciemnią automatyczną stacjonarną jak również automatyczną ciemnią mobilną montowaną w samochodzie.

Firma TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. jest liderem w radiografii cyfrowej. Przy współpracy z angielską firmą CIT – Computerised Information Technology Ltd wdrożyła system DR3000 umożliwiający digitalizację radiogramów klasycznych – zamianę obrazu utrwalonego na błonie rentgenowskiej na obraz cyfrowy możliwy do obejrzenia na monitorze każdego komputera. Natomiast na bazie systemu firmy Dürr wdrożyliśmy system radiografii komputerowej CR – z wykorzystaniem płyty IP jako detektora.

Posiadane oprogramowanie daje możliwość dokładnej analizy zapisanych obrazów oraz wzbogacenie raportów z badań o zestaw kompletu zdjęć rentgenowskich na płytach CD z możliwością ich przeglądania na każdym komputerze.

Istotnym modułem systemu DR3000 jest aplikacja umożliwiająca ocenę skutków korozji (pomiar grubości) na podstawie wykonanych zdjęć rentgenowskich. Z bardzo dużą dokładnością możliwa jest ocena stanu skorodowania np. rur poprzez określenie ich rzeczywistej grubości na podstawie wykonanego zdjęcia rentgenowskiego. Jest to możliwe zarówno na rurach nie izolowanych jak i izolowanych bez konieczności demontaży izolacji. Obecnie jesteśmy jedyną firmą w Polsce oferującą tą technikę.

Do wyznaczania grubości ścianek rur (również izolowanych – bez konieczności demontażu izolacji) wykorzystywana jest metoda radiografii profilowej lub tangensowej, a do wyznaczania ubytków korozyjnych na płytach metoda przenikanej grubości materiału. W obu przypadkach stosowana jest technika prześwietlania prostopadłego.

Metody ultradźwiękowe [UT]

Oferujemy wykonywanie badań ultradźwiękowych połączeń spawanych konstrukcji stalowych: okrętowych; mostów; dźwigów; suwnic; systemów rurowych, konstrukcji Offshore oraz odlewów i części maszyn ze stali ferrytycznych, austenitycznych oraz stali typu DUPLEX. Badania te wykonujemy metoda kontaktową klasyczną wykorzystując sprzęt firmy KRAUTKRAMER i OLYMPUS – defektoskopy USD10, USN50, USN52, USM 25S, USM35XS, EPOCH-600.

Badania wykonywane są przez personel wykwalifikowany i certyfikowany w stopniu 2 wg normy PN-EN ISO 9712 (PN-EN 473) w sektorach

 • wytwarzanie i przetwórstwo metali
 • badania przed eksploatacyjne i eksploatacyjne na urządzeniach, instalacjach i konstrukcjach
 • utrzymanie ruchu kolei
 • PED – obszar objęty dyrektywą urządzeń ciśnieniowych

Nadzór nad badaniami sprawuje personel certyfikowany w stopniu 3 wg PN-EN ISO 9712 (PN-EN 473).

Oferujemy również badania w systemie zmechanizowanym oraz za pomocą głowic wielo-przetwornikowych [mozaikowych] techniką UT-PA [Phased Array] i techniką TOFD wykorzystując  skanery i defektoskopy OmniScan firmy Olympus.

Mamy możliwość w badaniach ultradźwiękowych na pełne udokumentowanie procesu badania przedstawiając jednocześnie zapisy w A-skanie; B-skanie; C-skanie oraz S-skanie w ujęciu liniowym i sektorowym.

W metodzie ultradźwiękowej oferujemy również ultradźwiękowe pomiary grubości konstrukcji stalowych – również przez powłoki malarskie bez konieczności ich usuwania. Umożliwiają to posiadane przez nas ultradźwiękowe mierniki grubości: BETAGAGE, DMS2TC i DMS2 z dodatkowym zobrazowaniem typu A – grubość farby przy pomiarze jest ignorowana. Naszą specjalnością są kompletne klasyfikacyjne przeglądy i pomiary grubości statków morskich w czasie rejsów eksploatacyjnych.

Metody powierzchniowe

Z metod powierzchniowych oferujemy naszym klientom:

 • Badania wizualne złączy spawanych, odkuwek i odlewów. W miejscach trudnodostępnych do badań wizualnych wykorzystujemy lusterka diagnostyczne i endoskopy optyczne. Posiadamy możliwość zarejestrowania obrazu w postaci zdjęcia w formacie JPG lub w postaci krótkiego filmu wideo.
 • Pomiar zawartości ferrytu w spoinach austenitycznych ferrytoskopem MP-30
 • Pomiar twardości metodą impedancji dotykowej z wykorzystaniem miernika MIC-10
 • Pomiar grubości warstw ochronnych (farb, powłok galwanicznych) miernikiem SurfixPro-S
 • Badanie szczelności złączy spawanych (LT) metodą pęcherzykową – test VACUM-BOX
 • Badanie PMI. Określanie składu chemicznego wyrobów metalowych, identyfikacja wyrobów metalowych, weryfikacja atestów metodą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej – XRF
 • Badania penetracyjne i magnetyczno-proszkowe złączy spawanych i wyrobów metalowych